Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kalmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalmar Norra 23995 21,2% 30,8% 23,0% 25,0% 8,0% 48,6% 51,4%   1,2%
Kalmar Södra 25183 23,9% 30,9% 23,7% 21,4% 8,0% 48,8% 51,2%   1,6%
Kalmar 49178 22,6% 30,9% 23,4% 23,2% 8,0% 48,7% 51,3% 1,4%

http://www.val.se