Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mörbylånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsrum 1039 16,7% 37,6% 27,3% 18,3% 6,9% 49,8% 50,2%   1,1%
Glömminge 479 15,7% 24,8% 29,0% 30,5% 7,1% 49,9% 50,1%   0,6%
Gårdby 1168 14,2% 25,6% 33,7% 26,5% 6,2% 52,3% 47,7%   1,3%
Mörbylånga-Kastlösa 1730 13,7% 26,4% 27,1% 32,8% 6,2% 48,3% 51,7%   1,3%
Runsbäck 1439 14,2% 38,9% 25,6% 21,3% 7,2% 49,3% 50,7%   1,0%
Skogsby 1122 15,5% 32,9% 31,6% 20,1% 7,3% 51,4% 48,6%   1,2%
Snäckstrand 1316 14,5% 31,4% 28,9% 25,2% 7,0% 48,8% 51,2%   1,2%
Sydöland 854 8,5% 19,6% 25,1% 46,8% 4,6% 48,7% 51,3%   1,3%
Talludden 1191 14,1% 27,4% 20,9% 37,6% 6,9% 43,2% 56,8%   0,8%
Vickleby-Resmo 620 12,7% 25,2% 35,0% 27,1% 5,6% 45,6% 54,4%   1,1%
Mörbylånga 10958 14,1% 29,7% 28,0% 28,2% 6,6% 48,8% 51,2% 1,1%

http://www.val.se