Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annerstad-Angelstad-Bolmsö 1628 14,0% 29,7% 28,4% 27,8% 6,4% 53,8% 46,2%   1,4%
Berga V 1255 14,3% 29,3% 26,5% 29,9% 7,4% 48,9% 51,1%   0,9%
Berga Öst-Vittaryd 1476 15,2% 29,8% 31,2% 23,7% 7,7% 52,0% 48,0%   1,5%
Hamneda-Kånna-S Ljunga 1505 17,3% 28,0% 27,9% 26,7% 8,3% 54,4% 45,6%   0,6%
Lidhult-Vrå-Torpa 1521 11,7% 27,9% 28,5% 31,8% 5,3% 52,7% 47,3%   1,3%
Ljungby Annelund 1278 17,1% 30,8% 26,9% 25,1% 7,3% 49,8% 50,2%   1,3%
Ljungby Astrad 1475 18,5% 41,1% 23,4% 17,0% 10,6% 49,7% 50,3%   0,8%
Ljungby Brunnsgården 1698 19,6% 27,0% 20,5% 33,0% 6,8% 46,6% 53,4%   1,2%
Ljungby Ekebacken 1575 16,1% 32,4% 29,3% 22,2% 7,0% 48,9% 51,1%   1,5%
Ljungby Hammaren 1407 26,4% 21,8% 17,2% 34,5% 8,1% 47,1% 52,9%   2,9%
Ljungby Hjortsberg 1637 21,0% 33,0% 20,5% 25,5% 7,6% 47,3% 52,7%   1,3%
Ljungby Ljungsätra 1128 13,9% 35,1% 20,9% 30,1% 7,0% 47,8% 52,2%   1,2%
Ljungby Stensberg 1720 20,5% 35,6% 19,4% 24,5% 8,7% 50,8% 49,2%   1,0%
Ryssby-Agunnaryd 1686 16,0% 30,8% 27,6% 25,5% 7,8% 51,7% 48,3%   0,7%
Ljungby 20989 17,4% 30,9% 24,9% 26,9% 7,6% 50,2% 49,8% 1,2%

http://www.val.se