Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Älmhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1065 19,8% 25,9% 20,8% 33,4% 6,5% 45,4% 54,6%   3,3%
Diö-Möckeln 1463 15,5% 31,7% 26,4% 26,4% 6,6% 50,9% 49,1%   2,9%
Froafälle 1384 17,0% 29,9% 21,5% 31,6% 5,7% 49,3% 50,7%   4,8%
Gemön 1144 19,4% 30,9% 25,2% 24,5% 8,3% 48,6% 51,4%   3,1%
Göteryd-Hallaryd 1244 14,8% 26,2% 28,7% 30,3% 6,0% 52,1% 47,9%   1,4%
Häradsbäck-Bråthult 803 15,8% 32,3% 23,7% 28,3% 7,7% 53,8% 46,2%   1,6%
Klöxhult 1542 18,4% 38,1% 24,8% 18,6% 8,2% 51,4% 48,6%   3,3%
Norregård-Pjätteryd 1660 15,9% 36,8% 25,9% 21,4% 6,4% 48,9% 51,1%   2,8%
Virestad-Eneryda 1495 16,3% 28,9% 26,6% 28,2% 7,0% 51,4% 48,6%   1,5%
Älmhult 11800 16,9% 31,6% 25,0% 26,5% 6,9% 50,2% 49,8% 2,8%

http://www.val.se