Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alvesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvesta N 1181 19,5% 22,8% 21,5% 36,2% 6,4% 48,3% 51,7%   2,4%
Alvesta S-Blädinge 1846 19,2% 27,2% 23,5% 30,1% 6,8% 48,8% 51,2%   0,9%
Alvesta V 1189 16,1% 30,0% 31,1% 22,7% 7,6% 51,3% 48,7%   1,0%
Aringsås 1339 15,9% 33,5% 29,0% 21,6% 7,0% 49,4% 50,6%   1,3%
Hjortsberga 758 15,6% 34,4% 27,6% 22,4% 6,3% 52,2% 47,8%   1,6%
Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1277 15,7% 36,3% 26,1% 22,0% 6,7% 50,7% 49,3%   2,3%
Moheda Ö 996 14,9% 35,3% 28,0% 21,8% 7,6% 52,5% 47,5%   1,0%
Skatelöv 1171 16,6% 31,4% 26,7% 25,3% 7,3% 51,8% 48,2%   0,4%
Slätthög-Mistelås-Moheda V 1733 13,1% 27,5% 30,0% 29,4% 5,8% 50,6% 49,4%   0,8%
Vislanda 1783 16,8% 28,0% 25,7% 29,5% 6,9% 51,3% 48,7%   0,9%
Västra Torsås 860 12,9% 25,9% 29,8% 31,4% 6,3% 52,4% 47,6%   1,0%
Alvesta 14133 16,2% 29,9% 27,0% 27,0% 6,8% 50,6% 49,4% 1,2%

http://www.val.se