Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tingsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almundsryd 1783 14,0% 25,2% 25,6% 35,2% 6,4% 51,0% 49,0%   0,7%
S Sandsjö 832 14,2% 23,0% 27,6% 35,2% 6,7% 52,6% 47,4%   0,7%
Tingsryd 1 1266 16,0% 29,6% 23,0% 31,4% 7,5% 48,7% 51,3%   0,8%
Tingsryd 2 1625 17,9% 24,9% 22,3% 34,9% 7,8% 48,6% 51,4%   0,6%
Urshult 1404 13,9% 28,8% 26,0% 31,3% 5,3% 52,7% 47,3%   1,1%
Väckelsång 1213 15,3% 27,0% 31,8% 26,0% 6,4% 49,1% 50,9%   0,8%
Älmeboda-Linneryd 1498 13,7% 25,0% 27,7% 33,6% 5,8% 51,0% 49,0%   1,0%
Tingsryd 9621 15,0% 26,3% 26,0% 32,7% 6,6% 50,4% 49,6% 0,8%

http://www.val.se