Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vetlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda 1099 17,5% 27,5% 28,8% 26,3% 7,6% 51,0% 49,0%   1,6%
Björkö-Nävelsjö 797 15,9% 28,1% 30,0% 26,0% 8,0% 52,2% 47,8%   0,9%
Bäckseda 2040 13,0% 39,1% 30,4% 17,5% 7,0% 50,7% 49,3%   2,1%
Ekenässjön 1271 15,3% 29,3% 27,7% 27,8% 6,7% 50,9% 49,1%   0,6%
Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby 1559 14,1% 28,6% 26,4% 30,9% 7,0% 50,9% 49,1%   0,8%
Lannaskede-Fröderyd 1462 12,9% 31,2% 24,6% 31,3% 6,9% 50,3% 49,7%   1,0%
Myresjö 698 22,8% 25,8% 25,9% 25,5% 9,6% 52,9% 47,1%   0,9%
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 984 14,1% 28,3% 29,1% 28,6% 6,5% 52,2% 47,8%   0,9%
Skede 720 16,4% 32,5% 27,6% 23,5% 7,9% 51,8% 48,2%   1,0%
Vetlanda 1 1584 14,1% 25,6% 24,6% 35,7% 6,5% 46,1% 53,9%   0,6%
Vetlanda 2 1457 18,1% 29,0% 20,4% 32,5% 7,2% 47,2% 52,8%   1,1%
Vetlanda 3-Flugeby-Näsby 1403 18,7% 28,9% 25,9% 26,4% 7,8% 50,2% 49,8%   0,5%
Vetlanda 4 1333 20,2% 26,6% 23,4% 29,9% 6,3% 47,0% 53,0%   1,1%
Vetlanda 5 1448 21,5% 33,8% 20,6% 24,0% 8,1% 51,9% 48,1%   0,4%
Vetlanda 6 1478 21,9% 33,6% 19,1% 25,4% 8,9% 50,1% 49,9%   2,6%
Ökna-Karlstorp 868 11,4% 25,9% 29,0% 33,6% 6,9% 51,8% 48,2%   1,2%
Vetlanda 20201 16,6% 30,1% 25,5% 27,7% 7,3% 50,2% 49,8% 1,1%

http://www.val.se