Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö landsbygd 9124 15,0% 31,8% 26,9% 26,3% 7,3% 50,9% 49,1%   0,8%
Nässjö tätort 13223 18,7% 29,0% 24,3% 28,0% 7,4% 48,6% 51,4%   1,0%
Nässjö 22347 17,2% 30,1% 25,4% 27,3% 7,4% 49,5% 50,5% 0,9%

http://www.val.se