Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Aneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1691 17,7% 25,5% 24,1% 32,6% 7,0% 49,3% 50,7%   0,7%
Aneby Västra 1797 17,9% 29,8% 31,7% 20,6% 9,2% 51,7% 48,3%   0,8%
Aneby Östra 1508 17,2% 30,0% 28,0% 24,8% 9,5% 51,1% 48,9%   0,6%
Aneby 4996 17,6% 28,4% 28,0% 25,9% 8,5% 50,7% 49,3% 0,7%

http://www.val.se