Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Trosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1493 11,6% 27,5% 26,6% 34,4% 6,0% 49,0% 51,0%   1,1%
Trosa Västra 1766 11,9% 26,4% 28,0% 33,6% 5,5% 47,8% 52,2%   1,4%
Trosa Östra 1490 16,5% 39,5% 26,7% 17,3% 7,7% 50,5% 49,5%   2,3%
Vagnhärad Centralt 1026 19,2% 34,0% 22,9% 23,9% 8,6% 48,1% 51,9%   1,3%
Vagnhärad Norra 1186 14,3% 35,2% 30,6% 19,9% 8,1% 50,1% 49,9%   1,3%
Vagnhärad Södra 876 17,8% 35,5% 31,3% 15,4% 10,4% 53,9% 46,1%   3,3%
Västerljung 772 13,2% 34,2% 31,0% 21,6% 7,6% 50,9% 49,1%   1,0%
Trosa 8609 14,6% 32,6% 27,9% 25,0% 7,4% 49,7% 50,3% 1,6%

http://www.val.se