Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Strängnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strängnäs Västra 11964 17,8% 29,3% 24,6% 28,3% 7,4% 48,5% 51,5%   1,5%
Strängnäs Östra 12474 14,4% 36,3% 27,3% 22,0% 6,8% 49,8% 50,2%   1,4%
Strängnäs 24438 16,0% 32,9% 26,0% 25,1% 7,1% 49,1% 50,9% 1,5%

http://www.val.se