Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Flen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1164 14,9% 25,9% 31,4% 27,7% 8,3% 50,1% 49,9%   1,4%
Flens norra 1385 12,3% 26,1% 26,1% 35,5% 6,1% 46,3% 53,7%   0,9%
Flens södra 1274 21,1% 28,7% 23,1% 27,1% 8,5% 49,0% 51,0%   1,5%
Flens västra 1255 15,1% 26,3% 29,5% 29,1% 7,4% 51,0% 49,0%   2,8%
Flens östra 970 12,6% 30,1% 29,8% 27,5% 6,6% 50,6% 49,4%   1,1%
Helgesta-Hyltinge 1449 10,4% 23,2% 35,4% 31,1% 5,0% 53,2% 46,8%   0,8%
Hälleforsnäs 1196 11,2% 29,5% 27,4% 31,9% 5,6% 52,6% 47,4%   0,9%
Malmköpings inre 1097 16,2% 26,7% 19,6% 37,5% 6,4% 46,8% 53,2%   0,8%
Malmköpings yttre 1435 13,2% 27,3% 31,1% 28,3% 7,5% 51,8% 48,2%   1,3%
Mellösa 897 11,9% 29,8% 31,5% 26,8% 5,7% 50,2% 49,8%   1,2%
Flen 12122 13,9% 27,2% 28,6% 30,4% 6,7% 50,2% 49,8% 1,3%

http://www.val.se