Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gnesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björnlunda 1095 15,4% 32,8% 26,8% 24,9% 7,9% 50,0% 50,0%   1,3%
Dansut 1365 13,3% 33,9% 29,3% 23,5% 8,0% 49,9% 50,1%   0,6%
Freja 1218 17,7% 32,8% 24,2% 25,2% 8,5% 49,1% 50,9%   1,7%
Frönäs 1031 15,9% 39,8% 28,8% 15,5% 7,7% 50,0% 50,0%   0,2%
Gnesta Centralt 1473 21,3% 26,7% 18,5% 33,5% 9,1% 45,2% 54,8%   0,7%
Gryt 750 12,5% 25,7% 31,7% 30,0% 6,3% 52,1% 47,9%   2,3%
Gåsinge-Dillnäs 908 14,8% 28,4% 33,4% 23,5% 5,7% 52,8% 47,2%   1,5%
Gnesta 7840 16,2% 31,6% 26,8% 25,4% 7,8% 49,5% 50,5% 1,1%

http://www.val.se