Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Heby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harbo 1137 16,8% 34,2% 26,0% 23,0% 8,0% 51,7% 48,3%   1,0%
Morgongåva 1823 17,2% 31,4% 27,0% 24,4% 8,2% 51,2% 48,8%   0,8%
Tärnsjö 1688 16,4% 26,2% 27,6% 29,7% 6,9% 50,4% 49,6%   0,8%
Västerlövsta Västra - Enåker 1804 16,3% 27,4% 28,6% 27,7% 7,4% 50,6% 49,4%   1,1%
Västerlövsta Östra - Huddunge 1724 17,2% 26,5% 26,2% 30,2% 7,6% 50,9% 49,1%   0,5%
Östervåla 2209 18,5% 25,9% 26,7% 28,9% 9,1% 51,9% 48,1%   0,6%
Heby 10385 17,1% 28,2% 27,1% 27,6% 7,9% 51,1% 48,9% 0,8%

http://www.val.se