Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsike 1678 11,3% 68,7% 13,5% 6,4% 5,3% 51,5% 48,5%   0,8%
Centrala Knivsta 1457 22,9% 34,9% 20,9% 21,3% 8,3% 47,4% 52,6%   2,1%
Husby-Långhundra 839 14,2% 34,7% 33,3% 17,9% 6,2% 53,6% 46,4%   0,8%
Lagga-Östuna 1159 14,2% 39,4% 29,5% 16,9% 6,8% 51,7% 48,3%   1,2%
Södra Knivsta 1437 24,8% 37,4% 21,7% 16,1% 10,4% 49,3% 50,7%   1,3%
Vassunda 921 13,0% 36,8% 30,7% 19,4% 6,0% 52,2% 47,8%   1,7%
Västra Knivsta 1427 16,1% 37,1% 29,5% 17,3% 8,0% 48,7% 51,3%   1,9%
Östra Knivsta 1338 15,5% 35,7% 27,7% 21,0% 8,8% 49,0% 51,0%   3,7%
Knivsta kommun 10256 16,8% 41,9% 24,8% 16,6% 7,6% 50,2% 49,8% 1,7%

http://www.val.se