Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Håbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 1 1072 23,2% 36,2% 19,0% 21,5% 8,6% 46,1% 53,9%   3,6%
Håbo 2 1663 14,6% 49,6% 18,9% 16,8% 7,7% 49,5% 50,5%   1,1%
Håbo 3 1453 16,4% 43,3% 24,6% 15,6% 9,9% 50,1% 49,9%   1,5%
Håbo 4 1900 17,1% 41,1% 28,1% 13,7% 8,1% 51,1% 48,9%   1,8%
Håbo 5 1146 17,3% 37,7% 23,6% 21,5% 9,4% 48,5% 51,5%   1,4%
Håbo 6 1817 14,7% 29,4% 22,1% 33,7% 6,8% 48,4% 51,6%   1,8%
Håbo 7 1262 16,9% 37,8% 26,5% 18,9% 7,5% 51,5% 48,5%   2,2%
Håbo 8 1026 19,5% 39,6% 21,4% 19,5% 6,5% 51,4% 48,6%   1,8%
Håbo 9 972 15,4% 42,1% 25,6% 16,9% 6,7% 52,2% 47,8%   2,9%
Håbo 10 1751 15,5% 41,6% 29,4% 13,5% 8,2% 53,6% 46,4%   1,8%
Håbo kommun 14062 16,8% 39,9% 24,2% 19,2% 8,0% 50,3% 49,7% 1,9%

http://www.val.se