Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sigtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sigtuna Andra 13271 23,5% 36,4% 22,6% 17,5% 8,4% 49,6% 50,4%   3,4%
Sigtuna Första 14752 16,8% 37,3% 22,9% 23,0% 7,5% 48,9% 51,1%   3,2%
Sigtuna 28023 20,0% 36,8% 22,8% 20,4% 8,0% 49,2% 50,8% 3,3%

http://www.val.se