Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje Andra 17675 16,1% 28,7% 27,4% 27,8% 7,6% 50,3% 49,7%   1,4%
Norrtälje Första 26406 17,0% 28,7% 24,9% 29,3% 7,0% 49,2% 50,8%   1,3%
Norrtälje 44081 16,7% 28,7% 25,9% 28,7% 7,2% 49,7% 50,3% 1,3%

http://www.val.se