Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Solna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solna Norra 25289 23,6% 38,3% 20,6% 17,5% 5,3% 48,9% 51,1%   4,9%
Solna Södra 26165 19,0% 36,5% 20,3% 24,2% 4,4% 48,1% 51,9%   2,6%
Solna 51454 21,2% 37,4% 20,4% 20,9% 4,9% 48,5% 51,5% 3,7%

http://www.val.se