Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sundbyberg 14185 21,1% 41,2% 21,3% 16,4% 7,0% 48,6% 51,4%   3,7%
Södra Sundbyberg 14001 22,0% 37,4% 21,9% 18,7% 4,4% 49,7% 50,3%   2,6%
Sundbyberg 28186 21,5% 39,3% 21,6% 17,5% 5,7% 49,2% 50,8% 3,1%

http://www.val.se