Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Danderyd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 1 1160 15,4% 43,4% 25,0% 16,2% 8,4% 49,3% 50,7%   3,5%
Danderyd 2 1088 14,9% 38,4% 24,7% 22,0% 7,6% 49,4% 50,6%   4,0%
Danderyd 3 1289 17,8% 38,4% 22,0% 21,8% 8,0% 48,6% 51,4%   2,5%
Danderyd 4 1283 15,2% 23,9% 22,4% 38,6% 4,8% 44,1% 55,9%   3,5%
Danderyd 5 1163 18,2% 22,7% 19,5% 39,6% 4,2% 41,7% 58,3%   3,6%
Danderyd 6 1243 17,1% 38,1% 24,0% 20,8% 8,6% 47,1% 52,9%   3,0%
Danderyd 7 868 12,7% 19,9% 18,2% 49,2% 4,3% 45,2% 54,8%   2,8%
Danderyd 8 1174 12,4% 45,4% 23,2% 19,0% 7,8% 49,1% 50,9%   4,7%
Danderyd 9 1219 13,9% 40,4% 23,6% 22,0% 7,4% 48,4% 51,6%   4,2%
Danderyd 10 1208 17,7% 31,4% 25,7% 25,2% 8,4% 48,3% 51,7%   5,6%
Danderyd 11 1013 12,3% 26,8% 21,0% 39,9% 5,8% 43,7% 56,3%   5,5%
Danderyd 12 1098 15,2% 35,3% 25,9% 23,6% 7,9% 47,2% 52,8%   4,0%
Danderyd 13 1102 12,0% 45,3% 23,3% 19,4% 7,0% 48,9% 51,1%   5,4%
Danderyd 14 1120 18,5% 40,8% 24,3% 16,4% 10,0% 48,8% 51,2%   5,2%
Danderyd 15 1077 12,8% 26,8% 20,4% 39,9% 7,8% 45,8% 54,2%   4,5%
Danderyd 16 887 15,4% 35,6% 26,9% 22,0% 8,2% 50,7% 49,3%   6,4%
Danderyd 17 1056 16,3% 35,5% 24,1% 24,1% 10,3% 47,3% 52,7%   5,0%
Danderyd 18 1160 11,6% 38,2% 20,1% 30,2% 5,7% 48,1% 51,9%   5,0%
Danderyd 19 1018 29,2% 35,5% 20,4% 14,9% 5,7% 47,2% 52,8%   3,9%
Danderyd 20 1616 9,7% 27,0% 25,3% 37,9% 5,4% 47,6% 52,4%   29,1%
Danderyd 22842 15,3% 34,5% 23,1% 27,1% 7,1% 47,3% 52,7% 6,1%

http://www.val.se