Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nykvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammeltorp-Hökmossen 884 13,7% 40,0% 26,7% 19,6% 6,2% 51,0% 49,0%   1,2%
Lillhaga-Sandtorp 1285 11,2% 47,3% 24,1% 17,4% 6,6% 49,9% 50,1%   1,4%
Stensborg-Brokvarn 1947 18,6% 40,6% 18,6% 22,1% 9,1% 49,2% 50,8%   1,0%
Taxinge 1033 13,1% 45,8% 25,7% 15,5% 6,0% 50,8% 49,2%   1,2%
Turinge 1361 14,7% 39,5% 25,7% 20,1% 6,5% 51,6% 48,4%   1,5%
Nykvarn 6510 14,8% 42,5% 23,4% 19,4% 7,2% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se