Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Upplands-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 1 1606 16,2% 38,2% 24,5% 21,0% 6,4% 50,9% 49,1%   2,3%
Upplands-Bro 2 1293 28,4% 40,4% 20,3% 11,0% 10,1% 49,8% 50,2%   1,8%
Upplands-Bro 3 1080 21,2% 32,7% 23,2% 22,9% 7,3% 46,5% 53,5%   3,8%
Upplands-Bro 4 1347 15,8% 44,3% 26,3% 13,6% 8,8% 52,0% 48,0%   3,0%
Upplands-Bro 5 1819 20,9% 20,1% 28,7% 30,2% 8,8% 46,2% 53,8%   1,5%
Upplands-Bro 6 1473 17,0% 45,8% 24,0% 13,2% 8,1% 48,9% 51,1%   1,5%
Upplands-Bro 7 1220 19,6% 30,6% 21,4% 28,4% 6,0% 49,4% 50,6%   1,5%
Upplands-Bro 8 1129 22,5% 35,2% 22,0% 20,4% 8,4% 49,8% 50,2%   1,4%
Upplands-Bro 9 1643 21,7% 33,9% 24,1% 20,3% 8,9% 50,3% 49,7%   2,7%
Upplands-Bro 10 1354 16,0% 43,0% 26,1% 14,8% 9,1% 52,1% 47,9%   1,6%
Upplands-Bro 11 1424 19,4% 42,6% 26,2% 11,9% 9,2% 50,4% 49,6%   2,1%
Upplands-Bro 12 1188 13,7% 40,9% 31,1% 14,2% 6,6% 52,7% 47,3%   2,5%
Upplands-Bro 16576 19,3% 37,0% 25,0% 18,7% 8,2% 49,9% 50,1% 2,1%

http://www.val.se