Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Salem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Rönninge norra 1401 13,9% 41,8% 26,9% 17,3% 8,4% 51,4% 48,6%   1,4%
2 Rönninge södra 1575 14,9% 48,0% 20,5% 16,6% 9,8% 50,1% 49,9%   1,1%
3 Salem västra 1354 18,6% 39,1% 21,1% 21,2% 8,8% 49,1% 50,9%   2,2%
4 Salems centrum med omnejd 1373 13,4% 28,6% 16,8% 41,2% 6,5% 44,4% 55,6%   1,0%
5 Salem norra 1213 16,7% 37,7% 23,2% 22,4% 9,6% 50,3% 49,7%   1,0%
6 Rönninge centrum med omnejd 1239 13,8% 35,9% 22,0% 28,3% 6,9% 46,9% 53,1%   1,2%
7 Salem södra 1369 24,0% 38,5% 21,1% 16,4% 9,9% 49,4% 50,6%   4,7%
8 Salem östra 1141 25,9% 47,6% 17,1% 9,4% 8,5% 49,3% 50,7%   1,0%
Salem 10665 17,5% 39,7% 21,1% 21,7% 8,6% 48,9% 51,1% 1,7%

http://www.val.se