Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Botkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka Norra 23004 22,4% 36,1% 23,5% 18,1% 7,8% 50,1% 49,9%   4,2%
Botkyrka Södra 29958 19,2% 38,2% 23,7% 19,0% 8,2% 49,5% 50,5%   2,1%
Botkyrka 52962 20,6% 37,3% 23,6% 18,6% 8,0% 49,8% 50,2% 3,0%

http://www.val.se