Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Huddinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huddinge Västra 31279 19,6% 40,1% 23,6% 16,7% 7,9% 49,8% 50,2%   2,9%
Huddinge Östra 33496 19,0% 39,4% 23,1% 18,5% 7,8% 49,3% 50,7%   1,9%
Huddinge 64775 19,3% 39,7% 23,3% 17,7% 7,8% 49,5% 50,5% 2,4%

http://www.val.se