Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vallentuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Vallentuna västra 762 14,0% 45,3% 28,1% 12,6% 7,6% 53,0% 47,0%   1,2%
2 Markim-Orkesta-Frösunda 1576 18,0% 37,4% 29,3% 15,3% 10,2% 50,1% 49,9%   1,5%
3 Hammarbacken N 1250 9,4% 45,8% 16,9% 27,9% 4,8% 48,2% 51,8%   0,6%
4 Hammarbacken S 1413 18,8% 39,8% 22,6% 18,8% 10,0% 48,0% 52,0%   1,2%
5 Ormsta N 1320 18,7% 37,7% 24,2% 19,3% 10,8% 51,1% 48,9%   1,4%
6 Vallentuna nordöstra 1448 17,7% 49,0% 21,7% 11,6% 9,7% 50,0% 50,0%   1,9%
7 Norrgården-Sörgården 1031 20,4% 31,4% 19,5% 28,7% 6,4% 45,1% 54,9%   1,6%
8 Vallentuna C 1645 20,8% 25,0% 18,8% 35,3% 6,3% 45,6% 54,4%   1,3%
9 Ormsta S 684 26,6% 30,0% 23,0% 20,5% 10,2% 46,2% 53,8%   1,8%
10 Lovisedal 1358 13,0% 37,6% 22,8% 26,7% 8,2% 49,0% 51,0%   2,4%
11 Karlberg 1662 15,2% 40,7% 26,0% 18,2% 8,4% 50,7% 49,3%   2,2%
12 Vada-Angarn-Össeby 1378 15,2% 42,4% 23,0% 19,4% 8,6% 49,9% 50,1%   1,5%
13 Bällsta S 1384 14,0% 54,3% 21,5% 10,2% 7,1% 49,2% 50,8%   1,6%
14 Bällsta V 929 20,9% 47,3% 15,7% 16,1% 5,8% 48,5% 51,5%   6,6%
15 Vallentuna sydöstra 1355 15,8% 54,5% 17,3% 12,4% 4,6% 49,7% 50,3%   1,0%
16 Garn 961 16,0% 38,4% 28,1% 17,5% 7,2% 51,3% 48,7%   1,0%
17 Kårsta 963 19,9% 40,3% 26,4% 13,4% 9,2% 52,0% 48,0%   1,7%
Vallentuna 21119 17,0% 41,1% 22,6% 19,3% 8,0% 49,2% 50,8% 1,7%

http://www.val.se