Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Lombolo mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lombolo mellersta 1285 14,7% 37,3% 24,6% 23,4% 8,3% 50,9% 49,1% 2,6%  
Summa 1285 14,7% 37,3% 24,6% 23,4% 8,3% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se