Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Lombolo östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lombolo östra 1359 10,9% 34,3% 29,4% 25,4% 4,9% 50,0% 50,0% 3,5%  
Summa 1359 10,9% 34,3% 29,4% 25,4% 4,9% 50,0% 50,0% 3,5%

http://www.val.se