Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Luossavaara-Abisko

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Luossavaara-Abisko 1344 19,0% 33,9% 27,2% 19,9% 6,0% 51,7% 48,3% 3,5%  
Summa 1344 19,0% 33,9% 27,2% 19,9% 6,0% 51,7% 48,3% 3,5%

http://www.val.se