Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Högalid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 1053 21,5% 33,9% 23,5% 21,2% 9,1% 49,8% 50,2% 3,5%  
Summa 1053 21,5% 33,9% 23,5% 21,2% 9,1% 49,8% 50,2% 3,5%

http://www.val.se