Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Sanden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sanden 1492 18,6% 25,6% 26,3% 29,5% 7,4% 49,3% 50,7% 1,3%  
Summa 1492 18,6% 25,6% 26,3% 29,5% 7,4% 49,3% 50,7% 1,3%

http://www.val.se