Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Sveafältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sveafältet 1155 27,3% 29,4% 24,7% 18,6% 10,0% 51,5% 48,5% 7,0%  
Summa 1155 27,3% 29,4% 24,7% 18,6% 10,0% 51,5% 48,5% 7,0%

http://www.val.se