Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Öjebyns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Norra 1403 17,2% 30,4% 23,4% 28,9% 8,9% 48,1% 51,9% 1,4%  
Summa 1403 17,2% 30,4% 23,4% 28,9% 8,9% 48,1% 51,9% 1,4%

http://www.val.se