Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Nattavaaraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nattavaaraby 329 7,3% 16,4% 27,1% 49,2% 1,8% 59,3% 40,7% 4,3%  
Summa 329 7,3% 16,4% 27,1% 49,2% 1,8% 59,3% 40,7% 4,3%

http://www.val.se