Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Junosuando-Kangos

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junosuando-Kangos 736 12,4% 18,9% 31,0% 37,8% 6,4% 54,1% 45,9% 2,9%  
Summa 736 12,4% 18,9% 31,0% 37,8% 6,4% 54,1% 45,9% 2,9%

http://www.val.se