Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Muodoslompolo-Kaunisvaara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Muodoslompolo-Kaunisvaara 772 11,1% 16,5% 31,1% 41,3% 4,9% 55,4% 44,6% 5,6%  
Summa 772 11,1% 16,5% 31,1% 41,3% 4,9% 55,4% 44,6% 5,6%

http://www.val.se