Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Kalix V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kalix V 1392 17,0% 28,2% 23,1% 31,8% 5,7% 47,0% 53,0% 2,4%  
Summa 1392 17,0% 28,2% 23,1% 31,8% 5,7% 47,0% 53,0% 2,4%

http://www.val.se