Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Gammelgården-Morjärv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1319 9,8% 26,8% 29,9% 33,5% 4,7% 54,7% 45,3% 3,3%  
Summa 1319 9,8% 26,8% 29,9% 33,5% 4,7% 54,7% 45,3% 3,3%

http://www.val.se