Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Bygdsiljum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bygdsiljum 656 16,9% 25,9% 32,5% 24,7% 6,4% 53,4% 46,6% 2,9%  
Summa 656 16,9% 25,9% 32,5% 24,7% 6,4% 53,4% 46,6% 2,9%

http://www.val.se