Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Burträsk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burträsk 1581 15,1% 26,1% 24,7% 34,2% 6,6% 48,1% 51,9% 0,7%  
Summa 1581 15,1% 26,1% 24,7% 34,2% 6,6% 48,1% 51,9% 0,7%

http://www.val.se