Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Jörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jörn 1305 12,3% 23,2% 26,8% 37,6% 7,0% 49,7% 50,3% 3,7%  
Summa 1305 12,3% 23,2% 26,8% 37,6% 7,0% 49,7% 50,3% 3,7%

http://www.val.se