Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Kåge omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kåge omland 1015 13,9% 36,9% 25,4% 23,7% 7,3% 50,9% 49,1% 1,0%  
Summa 1015 13,9% 36,9% 25,4% 23,7% 7,3% 50,9% 49,1% 1,0%

http://www.val.se