Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Kåge C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kåge C 1137 15,6% 35,8% 23,7% 25,0% 9,3% 47,7% 52,3% 1,9%  
Summa 1137 15,6% 35,8% 23,7% 25,0% 9,3% 47,7% 52,3% 1,9%

http://www.val.se