Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Kusmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kusmark 867 14,8% 29,3% 30,3% 25,6% 7,7% 50,9% 49,1% 1,8%  
Summa 867 14,8% 29,3% 30,3% 25,6% 7,7% 50,9% 49,1% 1,8%

http://www.val.se