Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Anderstorp N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anderstorp N 1133 21,6% 26,7% 28,4% 23,3% 8,4% 46,2% 53,8% 6,0%  
Summa 1133 21,6% 26,7% 28,4% 23,3% 8,4% 46,2% 53,8% 6,0%

http://www.val.se