Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Sunnanå Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnanå Östra 1325 21,1% 27,5% 24,0% 27,4% 6,5% 48,5% 51,5% 1,4%  
Summa 1325 21,1% 27,5% 24,0% 27,4% 6,5% 48,5% 51,5% 1,4%

http://www.val.se