Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Anderstorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anderstorp S 1326 21,5% 26,6% 26,5% 25,4% 7,2% 45,6% 54,4% 3,2%  
Summa 1326 21,5% 26,6% 26,5% 25,4% 7,2% 45,6% 54,4% 3,2%

http://www.val.se