Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Morö Backe V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morö Backe V 987 11,8% 34,7% 28,4% 25,2% 7,0% 51,0% 49,0% 1,0%  
Summa 987 11,8% 34,7% 28,4% 25,2% 7,0% 51,0% 49,0% 1,0%

http://www.val.se