Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Morö Backe C-Hedensbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morö Backe C-Hedensbyn 1729 17,4% 29,7% 25,0% 27,9% 6,5% 48,7% 51,3% 5,9%  
Summa 1729 17,4% 29,7% 25,0% 27,9% 6,5% 48,7% 51,3% 5,9%

http://www.val.se